Vertalen in meer dan 40 talen
Wij vinden samen een vertaaloplossing, ongeacht de talencombinatie.

Translatica is gespecialiseerd in beëdigde vertalingen

Translatica heeft veel ervaring met beëdigd vertaalwerk. U kunt bij ons vertaalbureau dan ook terecht voor beëdigde vertalingen van officiële documenten, juridische vertalingen en uiteraard ook voor vrije vertalingen.

Enkele voorbeelden van documenten die wij beëdigd vertalen: aktes van de burgerlijke stand (geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte, overlijdensakte), attesten en bewijzen (ongehuwde staat, woonst, leven, nationaliteit, gezinssamenstelling ...), uittreksel strafregister of bewijs van goed gedrag en zeden, rijbewijzen, paspoorten, notariële akten, volmachten, getuigschriften en diploma's, vonnissen, statuten, contracten, enz.

Onze beëdigde vertalingen worden aanvaard door alle Belgische gemeenten, overheidsdiensten en officiële instellingen.

Elke beëdigde vertaling die we afleveren is voorzien van de officiële stempel en handtekening van beëdigd vertaler. De officiële stempel en de handtekening van een beëdigd vertaler geeft de vertaling een officieel karakter. De beëdigde vertaling is daarmee klaar voor gebruik binnen België.

Bij beëdigde vertalingen voor gebruik in het buitenland zorgen wij op verzoek van klanten ook voor de legalisatie van de vertalingen bij de FOD Justitie en bij de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel.

U kunt bij ons terecht voor het Frans, Nederlands, Engels, Duits, Pools, Russisch, Oekraïens, Bulgaars, Slovaaks en Tsjechisch en heel wat andere talen.

Vertaling nodig? Neem contact met ons op en wij vinden samen een vertaaloplossing, ongeacht de talencombinatie. Wij helpen voor meer dan 40 talen.

Meer informatie of een afspraak maken?