Vertalen in meer dan 40 talen
Wij vinden samen een vertaaloplossing, ongeacht de talencombinatie.

Translatica is gespecialiseerd in beëdigde vertalingen

Translatica heeft veel ervaring met beëdigd vertaalwerk. U kunt bij ons vertaalbureau dan ook terecht voor beëdigde vertalingen van officiële documenten, juridische vertalingen en uiteraard ook voor vrije vertalingen.

Enkele voorbeelden van documenten die wij beëdigd vertalen: aktes van de burgerlijke stand (geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte, overlijdensakte), attesten en bewijzen (ongehuwde staat, woonst, leven, nationaliteit, gezinssamenstelling ...), uittreksel strafregister of bewijs van goed gedrag en zeden, rijbewijzen, paspoorten, notariële akten, volmachten, getuigschriften en diploma's, vonnissen, statuten, contracten, enz.

Onze beëdigde vertalingen worden aanvaard door alle Belgische gemeenten, overheidsdiensten en officiële instellingen.

Sinds 1 december 2022 vervangt de gekwalificeerde elektronische handtekening de fysieke stempel van de beëidgd vertaler. Een beëdigd vertaler of vertaler-tolk kan voortaan zijn of haar vertaling digitaal valideren voor gebruik binnen België. Elke beëdigde vertaling die we afleveren is voorzien van de gekwalificeerde elektonische handtekening van de beëdigd vertaler. Het VTI-nummer (een uniek erkenningsnummer dat bevestigt dat de vertaler is opgenomen in het nationaal register van beëdigd vertalers en tolken van de FOD Justitie) en de gekwalificeerde elektronsiche handtekening van de beëdigd vertaler geven de vertaling een officieel karakter. De aldus afgeleverde beëdigde vertaling is daarmee klaar voor gebruik binnen België.

Bij beëdigde vertalingen voor gebruik in het buitenland zorgen wij op verzoek van klanten ook voor de legalisatie of apostille bij de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel. Bij gebruik van beëdigde vertalingen buiten de Europese Unie is deze bijkomende legalisatie noodzakelijk.

U kunt bij ons terecht voor vertaligen van of naar het Pools, Russisch, Frans, Nederlands, Engels, Duits, Bulgaars, Oekraïens, Slovaaks, Tsjechisch en andere talen.

Vertaling nodig? Neem contact met ons op en wij vinden samen een vertaaloplossing, ongeacht de talencombinatie. Wij helpen voor meer dan 40 talen.

Meer informatie of een afspraak maken?