14 maart 2023

Procedure voor legalisatie van beëdigde vertalingen voortaan digitaal.

De gekwalificeerde elektronische handtekening van de beëdigd vertaler vervangt de officiële fysieke stempel.

Beëdigd vertalers legaliseerden tot 30 november 2022 met een officiële fysieke stempel zelf hun beëdigde vertalingen van officiële documenten bestemd voor gebruik in België. Deze stempel is op 1 december 2022 vervangen door de gekwalificeerde elektronische handtekening van de beëdigd vertaler of vertaler-tolk.

Legalisatie van documenten bestemd voor België

De beëdigd vertalers en vertalers-tolken legaliseren zelf de beëdigde vertaling van officiële documenten bestemd voor gebruik in België, met hun gekwalificeerde elektronische handtekening. Voor beëdigde vertalingen van officiële documenten bestemd voor gebruik in België is er verder geen legalisatie nodig. De procedure van digitale legalisatie geniet de voorkeur.

Legalisatie van documenten bestemd voor het buitenland

De beëdigde vertalingen bestemd voor gebruik in het buitenland moeten, tenzij anders bepaald, gelegaliseerd worden door de FOD Buitenlandse Zaken. De beëdigd vertaler of vertaler-tolk die zijn beëdigde vertaling ondertekende met zijn identiteitskaart kan, als die daartoe gemachtigd is door de FOD Justitie, zelf de beëdigde vertaling in pdf-formaat uploaden op het elektronisch platform e-legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken.

Bron: Omzendbrief nr. 292 tot uitvoering van artikel 555/11, §4, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de legalisatie van de handtekening van beëdigd vertalers of vertalers-tolken van 1 december 2022 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 januari 2023).

Bijlagen

Meer informatie of een afspraak maken?