25 september 2021

Mocno uproszczona procedura legalizacji tłumaczeń przysięgłych

Radykalnie zmieniła się procedura legalizacji tłumaczeń wykonanych przez tłumaczy przysięgłych

Od dnia 1 marca 2021 r. tłumacze pisemni i ustni, którzy są uprawnieni do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w Belgii, mogą samodzielnie legalizować swoje tłumaczenia przysięgłe przeznaczone do użytku krajowego za pomocą swojej pieczęci urzędowej. Wzór tej pieczęci został określony dekretem królewskim z dnia 8 maja 2020 r., opublikowanym w belgijskim Dzienniku Ustaw z dnia 19 maja 2020 r. Pieczęć tę otrzymają od MS wyłącznie tłumacze pisemni, którzy są ważnie wpisani do krajowego rejestru tłumaczy przysięgłych pisemnych i/bądź ustnych.

Koniec z legalizacją przez sądy pierwszej instancji

Od 1 stycznia 2021 r. sądy pierwszej instancji nie są już odpowiedzialne za legalizację podpisów tłumaczy przysięgłych. W przeszłości przepisy dotyczące powoływania tłumaczy przysięgłych opierały się na praktykach ustalanych indywidualnie dla każdego sądu, bez podstawy prawnej.

Ustawa z dnia 5 maja 2019 r. wprowadziła do Kodeksu sądowego nową księgę, Księgę V, zatytułowaną "Biegli sądowi i tłumacze przysięgli", w której znajdują się artykuły od 555/6 do 555/16. Przepisy prawne regulują używanie tytułu tłumacza przysięgłego ustnego i pisemnego. Tytułem tłumacza przysięgłego ustnego lub pisemnego mogą posługiwać się wyłącznie osoby, które zostały ważnie wpisane do krajowego rejestru biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych (art. 555/6 kodeksu sądowego).

Uproszczenie procedury legalizacji tłumaczeń przysięgłych przeznaczonych do użytku krajowego

Ustawa z dnia 20 grudnia 2020 r. wprowadziła dodatkowy przepis w art. 555/11, § 4, ust. 3 Kodeksu sądowego, który stanowi podstawę prawną wyjaśniającą, kto może legalizować tłumaczenia przysięgłe. Od dnia 1 marca 2021 r. tłumaczenia przysięgłe dokumentów urzędowych, które mają być wykorzystywane w Belgii, nie będą już legalizowane przez MS. Od tej pory legalizacja będzie dokonywana bezpośrednio przez tłumacza przysięgłego pisemnego poprzez postawienie jego oficjalnej urzędowej pieczęci. Legalizacja ta jest jednak wystarczająca tylko w przypadku tłumaczeń przeznaczonych do użytku w Belgii.

Zgodnie z art. 555/11 § 4 kodeksu sądowego, tłumacz przysięgły musi prawidłowo zakończyć tłumaczenie, podając swój numer identyfikacyjny, a następnie swój podpis, nazwisko, tytuł i pieczęć urzędową. W rezultacie wykonane tłumaczenie zostanie uznane za tłumaczenie uwierzytelnione do użytku na terenie Belgii.

Tłumaczenia przysięgłe przeznaczone do użytku za granicą

Jednak tłumaczenia przysięgłe dokumentów urzędowych przeznaczonych do użytku za granicą nadal muszą być uwierzytelnione kolejno przez MS (Dział Legalizacji i Pytań Parlamentarnych) oraz MS ds. zagranicznych. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej szczegółów na temat procedury, którą należy zastosować w celu zalegalizowania dokumentu przeznaczonego do użytku za granicą.

Źródło: Okólnik nr. 284 w sprawie legalizacji podpisu tłumaczy przysięgłych z dnia 1 marca 2021 r. (opublikowany w Belgijskim Dzienniku Ustaw).

Bijlagen

Chcesz więcej informacji lub chcesz umówić się na spotkanie?