Tłumaczenia ustne

Wykonujemy również tłumaczenia ustne przysięgłe. Dzięki oficjalnemu uznaniu jesteśmy uprawnieni do występowania w charakterze tłumacza przysięgłego podczas spraw sądowych, przesłuchań, ceremonii ślubnych itp.

Chodzi tu o tłumaczenia ustne przede wszystkim z języka francuskiego, angielskiego, polskiego i rosyjskiego (w połączeniu z niderlandzkim) podczas:

  • rozprawy sądowej (sędzia pokoju, sąd cywilny, sąd rodzinny, sąd pracy, sąd gospodarczy, sąd policyjny*, sąd karny*);
  • przesłuchania policyjne*;
  • przesłuchania przez inspekcję pracy, inspekcję praw socjalnych albo inne służby kontrolne*;
  • ceremonii zawarcia związku małżeńskiego;
  • egzaminu na prawo jazdy (możliwe tylko dla języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego);
  • dokonywaniua czynności notarialnych w kancelarii notarialnej;
  • konsultacji z adwokatem;
  • rady gmin

*W takich przypadkach właściwy organ zazwyczaj wyznacza tłumacza przysięgłego.

Również, jeśli szukasz tłumacza na spotkania biznesowe, wizyty w firmie, prezentacje itp., mogą Państwo polegać na usługach tłumaczeniowych spółki Translatica.

Jeśli kilka osób potrzebuje tłumaczenia w tym samym czasie, możemy skorzystać z bezprzewodowego zestawu do tłumaczeń symultanicznych "szeptanych".

Co to jest zestaw do tzw. szeptanki?

Bezprzewodowy zestaw do tłumaczeń symultanicznych "szeptanych" to mobilny system, który może być wykorzystywany podczas wizyt w firmie, wycieczek z przewodnikiem, spotkań, prezentacji w miejscach o ograniczonym dostępie oraz spraw sądowych, w których uczestniczą również obcojęzyczni słuchacze. Za pomocą mikrofonu z wbudowanym nadajnikiem, tłumacz tłumaczy szeptem to, co mówi rozmówca. Obcojęzyczni słuchacze mają dostęp do bezprzewodowych odbiorników ze słuchawkami i dzięki temu mogą odbierać tłumaczenie bez przeszkadzania innym obecnym osobom.

Chcesz więcej informacji lub chcesz umówić się na spotkanie?