Legalizacja tłumaczeń

A co z legalizacją tłumaczenia przysięgłego?

Tłumaczenia przeznaczone do wykorzystania na terytorium Belgii i krajów zwolnionych z legalizacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Od dnia 1 marca 2021 r. tłumacze przysięgli, którzy posiadają pieczęć urzędową, sami legalizują te dokumenty, jeżeli są one przeznaczone do użytku w Belgii, poprzez umieszczenie tej pieczęci urzędowej na swoich tłumaczeniach. Tłumacz przysięgły uwierzytelnia tłumaczenie poprzez złożenie swojego podpisu, pieczęci urzędowej oraz oświadczenia o autentyczności, które potwierdza prawdziwość i dokładność tłumaczenia.

Tłumaczenie przysięgłe jest zatem gotowe do użycia i nie wymaga dalszej legalizacji. Oznacza to, że w przypadku otrzymanych od nas tłumaczeń przysięgłych, przeznaczonych do użytku krajowego, nie jest wymagana dodatkowa legalizacja.

Dotyczy to również sytuacji, gdy tłumaczenie jest wykorzystywane w krajach, w których legalizacja jest zwolniona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tutaj można sprawdzić, czy dany dokument jest zwolniony z legalizacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wykorzystanie w Unii Europejskiej

W przypadku stosowania w krajach Unii Europejskiej (krajach nieobjętych zwolnieniem z legalizacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych) tłumaczenie przysięgłe, opatrzone pieczęcią urzędową tłumacza przysięgłego, jest następnie legalizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a następnie przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tutaj można sprawdzić, czy dany dokument jest zwolniony z legalizacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych zalegalizowane tłumaczenie jest dodatkowo legalizowane w formie dołączenie apostille. Dla krajów, które są stronami konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, stosuje się uproszczoną opcję, dołączenie apostille. Apostille to certyfikat, który jest dodawany do dokumentu w celu potwierdzenia jego formalnej poprawności. Zastępuje on legalizację.

Jeżeli kraj, do którego przeznaczone jest tłumaczenie, nie jest sygnatariuszem konwencji apostille, wówczas po zalegalizowaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Brukseli tłumaczenie musi zostać zalegalizowane również przez konsulat lub ambasadę kraju przeznaczenia.

Na życzenie klientów możemy również zająć się procedurą legalizacyjną w Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Brukseli. W ten sposób unikniesz konieczności podróży do Brukseli i straty czasu na procedurę legalizacyjną.

Wykorzystanie w pozostałych częściach świata

W przypadku wykorzystania za granicą (poza Unią Europejską) tłumaczenie przysięgłe, opatrzone pieczęcią urzędową tłumacza przysięgłego, jest następnie legalizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych zalegalizowane tłumaczenie jest dodatkowo legalizowane w formie dołączenie apostille. Dla krajów, które są stronami konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, stosuje się uproszczoną opcję, dołączenie apostille. Apostille to certyfikat, który jest dodawany do dokumentu w celu potwierdzenia jego formalnej poprawności. Zastępuje on legalizację.

Jeżeli kraj, do którego przeznaczone jest tłumaczenie, nie jest sygnatariuszem konwencji apostille, wówczas po zalegalizowaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Brukseli tłumaczenie musi zostać zalegalizowane również przez konsulat lub ambasadę kraju przeznaczenia.

Na życzenie klientów możemy również zająć się procedurą legalizacyjną w Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Brukseli. W ten sposób unikniesz konieczności podróży do Brukseli i straty czasu na procedurę legalizacyjną.

Chcesz więcej informacji lub chcesz umówić się na spotkanie?