27 december 2021

Legalisatie van een beëdigde vertaling: correcte slotformule

De dienst Legalisaties van de FOD Justitie geeft op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie verduidelijking over de formules die moeten zijn aangebracht op het einde van een beëdigde vertaling.

Overeenkomstig artikel 555/11, § 4 van het Gerechtelijk Wetboek moet de beëdigd vertaler of vertaler-tolk op correcte wijze zijn vertaling beëindigen met vermelding van de volgende gegevens (in de opgegeven volgorde):

1. "Voor eensluidende vertaling ne varietur van het ... naar het ..... Gedaan te ...... op ...... ";

2. zijn identificatienummer (nummer beginnende met "VTI");

3. zijn handtekening;

4. zijn voornaam en naam;

5. zijn titel van beëdigd vertaler of beëdigd vertaler-tolk;

6. zijn officiële stempel.

Indien de afsluitende bepalingen niet correct worden aangebracht, zijn de beëdigde vertalingen niet conform de wet en kunnen zij worden geweigerd door de ontvangende administratie of legaliserende dienst.

Meer info over de legalisatie van beëdigde vertalingen kan u vinden op de website van de FOD Justitie.

Meer informatie of een afspraak maken?