Legalisaties van vertalingen

Wat met de legalisatie van een beëdigde vertaling?

Legaliseren van documenten en van beëdigde vertalingen

Een document dat in het ene land officieel is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren om ze in een ander land te kunnen gebruiken. Als u Belgische documenten wil gebruiken in het buitenland, is meestal een beëdigde vertaling van het document nodig en vaak ook een legalisatie en/of apostille. De legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar, notaris of vertaler die een document heeft ondertekend, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Gebruik binnen België en in landen met vrijstelling van legalisatie door de FOD Buitenlandse Zaken

Beëdigde vertalers en vertalers-tolken die in het bezit zijn van hun officiële stempel, legaliseren sinds 1 maart 2021, door het plaatsen van deze officiële stempel op hun vertalingen, deze documenten zelf wanneer zij bestemd zijn om in België te worden gebruikt. De beëdigd vertaler waarmerkt de vertaling door deze te voorzien van zijn handtekening, officiële stempel en een beëdigingsverklaring waaruit blijkt dat het een waarheidsgetrouwe en nauwkeurige vertaling is.

De beëdigde vertaling is daarmee klaar voor gebruik en moet niet verder worden gelegaliseerd. Dit betekent dat voor beëdigde vertalingen die u van ons ontvangt, bestemd voor binnenlands gebruik, een verdere legalisatie niet nodig is.

Dit is ook het geval bij gebruik van de vertaling in landen met vrijstelling van legalisatie door de FOD Buitenlandse Zaken. Of een document al dan niet vrijgesteld is van een legalisatie door de FOD Buitenlandse Zaken, kan u hier nagaan.

Gebruik binnen de Europese Unie

Voor het gebruik in landen van de Europese Unie (landen zonder vrijstelling van legalisatie door de FOD Buitenlandse Zaken) wordt een beëdigde vertaling, voorzien van de officiële stempel van de beëdigd vertaler, vervolgens nog gelegaliseerd door de FOD Justitie en daarna door de FOD Buitenlandse Zaken. Of een document al dan niet vrijgesteld is van een legalisatie door de FOD Buitenlandse Zaken, kan u hier nagaan.

Bij de FOD Buitenlandse Zaken krijgt de gelegaliseerde vertaling een verdere legalisatie in de vorm van een apostille of een legalisatie. Voor landen die partij zijn bij het Apostilleverdrag van 1961, geldt de vereenvoudigde mogelijkheid van de apostille. Een apostille is een certificaat dat aan een document wordt toegevoegd om de vormelijke juistheid ervan te bevestigen. Het vervangt de legalisatie.

Indien het land van bestemming van de vertaling het Apostilleverdrag niet heeft ondertekend, moet na de legalisatie door de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel de vertaling ook nog worden gelegaliseerd door het consulaat of de ambassade van het land van bestemming.

Op verzoek van klanten kunnen wij ook zorgen voor de legalisatieprocedure bij de FOD Justitie in Brussel en bij de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel. Op die manier vermijdt u verplaatsingen naar Brussel en tijdverlies met de legalisatieprocedure.

Gebruik in de rest van de wereld

Voor het gebruik in het buitenland (buiten de Europese Unie) wordt een beëdigde vertaling, voorzien van de officiële stempel van de beëdigd vertaler, vervolgens nog gelegaliseerd door de FOD Justitie en daarna door de FOD Buitenlandse Zaken.

Bij de FOD Buitenlandse Zaken krijgt de gelegaliseerde vertaling een verdere legalisatie in de vorm van een apostille of een legalisatie. Voor landen die partij zijn bij het Apostilleverdrag van 1961, geldt de vereenvoudigde mogelijkheid van de apostille. Een apostille is een certificaat dat aan een document wordt toegevoegd om de vormelijke juistheid ervan te bevestigen. Het vervangt de legalisatie.

Indien het land van bestemming van de vertaling het Apostilleverdrag niet heeft ondertekend, moet na de legalisatie door de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel de vertaling ook nog worden gelegaliseerd door het consulaat of de ambassade van het land van bestemming.

Op verzoek van klanten kunnen wij ook zorgen voor de legalisatieprocedure bij de FOD Justitie in Brussel en bij de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel. Op die manier vermijdt u verplaatsingen naar Brussel en tijdsverlies met de legalisatieprocedure.

Soorten legalisaties

a. Apostille ("kleine legalisatie")

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het "Apostilleverdag" van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een digitale apostillestempel geplaatst door de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken.

b. Gewone legalisatie:

Indien het land van bestemming niet is aangesloten bij het "Apostilleverdag" van Den Haag van 5 oktober 1961 moet u het document eerrst laten legaliseren door de FOD Buitenlandse Zaken. Vervolgens moet u document laten legaliseren door ambassade/consulaat van het land van bestemming.

Meer informatie of een afspraak maken?